Home

Home

Rusthoeve en Delphy vormen
het expertisecentrum graszaad en graszoden

Vanaf 2008 werken het Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve en Delphy samen bij het praktijkonderzoek voor de graszaad- en graszodenteelt. Dit gebeurt in nauw overleg met de onafhankelijke Werkgroep Graszaden en Graszoden. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de graszaadhandelsbedrijven, graszaadtelers en kwekers van graszoden.

Omdat de graszaadteelt en de teelt van graszoden binnen het geheel van de Nederlandse landbouw enerzijds een bescheiden plaats inneemt maar anderzijds zeer specifieke kennis vragen, is bundeling van de activiteiten voor teeltkundig onderzoek noodzakelijk. Dit gebeurt binnen het expertisecentrum, waarin Rusthoeve en Delphy samenwerken.